COACHING KARIERY

 

„Sukces jest wynikiem właściwej decyzji.” 

Eurypides

 

 

 

 

Coaching kariery jest spójnym procesem budowania wizji, celów, strategii kariery i rozwoju. 

Opiera się na regularnych, indywidualnych spotkaniach, które mają prowadzić do pozytywnej zmiany w Twoim życiu zawodowym

XXI wiek to czasy nieustannych zmian, przez co nasza „wizja kariery” może wciąż ewoluować. W związku z tym cele i priorytety jakie sobie wyznaczamy także podlegają zmianie i konieczności weryfikacji. Dzięki procesowi career coachingu możesz stworzyć własną, indywidualną ścieżkę kariery i wzmocnić swoje kompetencje osobiste i zawodowe

Jedną z kluczowych kompetencji jest: podejmowanie trafnych decyzji, wymaga ona dużej samoświadomości i samodzielności. Podczas procesu doskonalisz swoją inteligencję motywacyjną, tożsamą z umiejętnością wyznaczania celów działania i konsekwencją w dążeniu do nich

 

Coaching kariery daje: 

 

  • analizę aktualnej sytuacji i rozważenie możliwości zmiany w obszarze edukacji i pracy zawodowej 
  • świadomość swoich słabych i mocnych stron 
  • przezwyciężenie własnych przekonań i ograniczeń 
  • umiejętność pełnego, samodzielnego dysponowania własnymi zasobami, co łączy się ze wzrostem profesjonalizmu a tym samym większą pewnością siebie na rynku pracy 
  • większą efektywność, a mniejszą przypadkowość w działaniu 
  • kontrolę nad zmianą i postępami 
  • otwarcie na kilka wariantów rozwiązań, uwzględniając „wyjątkowe okoliczności” 
  • większe opanowanie nad stresem i niepokojami związanymi ze zmianą.

 

Barbara Kozynacka Copyright Reserved 2014